The power of alignment

Pozwól, że
skontaktujemy się z Tobą:


  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Polityka Prywatności

  Restrukturyzacje

  Proponujemy wszechstronne opracowanie strategii restrukturyzacyjnych dla firm, bazując na obowiązujących normach prawnych. Nasza pomoc obejmuje również analizę stanu niewypłacalności, potencjalnych zagrożeń oraz obowiązków prawnych. W ramach naszej oferty znajduje się przygotowanie aplikacji o rozpoczęcie procedury restrukturyzacyjnej i wybór odpowiedniego mechanizmu restrukturyzacji. Dodatkowo, dostosowujemy najlepsze rozwiązania prawne, uwzględniając specyfikę każdego podmiotu. Asystujemy naszym Klientom podczas rozmów z wierzycielami w celu osiągnięcia porozumień i zawarcia ugód, które pozwolą na wypełnienie zobowiązań i uniknięcie upadłości.

  Upadłość

  Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. doradza we wdrożeniu procedur upadłościowych w przypadku podmiotów już niewypłacalnych, a więc tych, które utraciły już zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z uwagi na współpracę ze specjalistami w dziedzinie ekonomii.

  Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż jedyny członek zarządu – Marcin Ostaszewski – posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego może być wyznaczana przez Sąd jako organ w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. jako nadzorca czy zarządca.

  „Błogosławione niech będą pęknięcia, gdyż przepuszczają światło.”

  – Michel Audiard

  Misja

  W trudnych czasach dla biznesu, kiedy przedsiębiorcy zmagają się z kwestiami zadłużenia, procedury restrukturyzacyjne stają się wyjątkowo istotne. Restrukturyzacja oferuje możliwość poprawy kondycji firmy oraz zapewnia okazję do prowadzenia działalności bez potrzeby ogłaszania upadłości.

  Restrukturyzację można przyrównać do japońskiej sztuki Kintsugi. Sztuka ta, której początki sięgają XVI wieku, polega na upiększaniu potłuczonych naczyń poprzez łączenie ich części za pomocą metali szlachetnych, np. złota. Taka forma naprawy ma więc na celu nie tylko uzdrowienie, ale także upiększenie odnawianego przedmiotu. Sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji i wdrożenie środków restrukturyzacyjnych pozwoli osiągnąć właśnie taki efekt.

  Misją naszej kancelarii jest niesienie pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnym położeniu poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji ich firm i udoskonalenie biznesu właśnie w taki sposób, jak czyni to technika Kintsugi. Każdy powinien mieć możliwość do pomyłki i porażki ale każdy też powinien móc podnieść się i odbudować swój biznes silniejszy o to doświadczenie. Tak jak japońscy rzemieślnicy dobierający najwłaściwsze kruszce do ulepszenia ceramicznych wyrobów, tak my dobieramy najlepsze rozwiązania prawne dla naszych klientów, aby mogli kontynuować biznes i czerpać siłę z przebytych przeciwności.

  W myśl zasad Kintsugi, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zmierzenia się ze swoimi problemami i wykorzystania ich jako okazji do ulepszenia swojego biznesu. Z naszą pomocą jest to możliwe.

  PROKURENT

  Sebastian Mikulewicz

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym.

  Ukończył Europejską Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Warszawie, gdzie jego praca magisterska, napisana pod opieką SSN Tadeusza Szymanka, skupiała się na ochronie znaków towarowych. Aplikację adwokacką realizował w ramach warszawskiej Izby Adwokackiej, a profesję adwokacką praktykuje od 2012 roku. W 2019 roku z wyróżnieniem zakończył studia podyplomowe na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Również w 2019 roku rozpoczął program Master of Business Administration (MBA) na tej samej uczelni.

  Swoje doświadczenie zawodowe rozwijał w międzynarodowych kancelariach prawnych, specjalizując się w różnych aspektach prawa gospodarczego, w tym w obsłudze postępowań upadłościowych, stałej obsługi spółek handlowych i postępowań sądowych. Był także zaangażowany w pierwsze oferty publiczne spółek na GPW oraz New Connect.

  W swojej praktyce reprezentuje klientów w postępowaniach upadłościowych, gospodarczych i cywilnych, działając zarówno na rzecz dłużników, jak i wierzycieli.

  Jest członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie. Jest także założycielem i obecnym członkiem Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

  KWALIFIKOWANY DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY, PREZES ZARZĄDU

  Marcin Ostaszewski

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Jest specjalistą w dziedzinie prawa upadłościowego, restrukturyzacyjnego, korporacyjnego oraz prawa rynku kapitałowego.

  Uzyskał dyplom na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Swoją aplikację adwokacką realizował w ramach warszawskiej Izby Adwokackiej, a profesję adwokacką rozpoczął w 2015 roku.

  Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286) oraz jest Certyfikowanym Doradcą w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 3/2020).

  W 2019 roku z sukcesem ukończył studia podyplomowe na kierunku Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W 2021 roku zdobył tytuł Master of Business Administration (MBA) na tej samej uczelni, prezentując pracę dyplomową poświęconą analizie i diagnozie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz możliwości restrukturyzacji na przykładzie dwóch firm.

  Swoje umiejętności zawodowe kształtował w uznanych Kancelariach prawnych, oferujących usługi z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego i cywilnego. Ma bogate doświadczenie w prowadzeniu transakcji, zarządzaniu instrumentami finansowymi oraz w prawie korporacyjnym.

  W ramach swojej działalności zawodowej zapewnia wsparcie prawne przedsiębiorstwom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej lub zagrożonym upadłością, uczestnicząc w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Doradza także klientom indywidualnym w zakresie prawa gospodarczego i upadłości konsumenckiej. Reprezentuje zainteresowane strony w postępowaniach gospodarczych, cywilnych i egzekucyjnych, działając na rzecz zarówno dłużników, jak i wierzycieli.

  Pełnił również rolę syndyka i tymczasowego nadzorcy sądowego w różnych postępowaniach upadłościowych oraz jako nadzorca i zarządca w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

  Angażuje się nie tylko w własne przedsięwzięcia komercyjne, ale także w innowacyjne projekty poza sektorem prawniczym. Łączy swoje kompetencje prawne i inwestycyjne z praktycznym doświadczeniem biznesowym, stając się jednym z wiodących doradców restrukturyzacyjnych w Polsce, szczególnie w kontekście liczby przeprowadzonych postępowań o zatwierdzenie układu. Skutecznie przeprowadza restrukturyzację przedsiębiorstw, zapobiegając ryzyku niewypłacalności i upadłości, co umożliwia im kontynuowanie działalności na rynku. Jego podejście zakłada priorytetowe traktowanie odbudowy i naprawy przedsiębiorstw zamiast ich likwidacji.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
  Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  Wiceprezes Zarządu spółki PACTUM S.A., Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz rynku obligacji.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

  Jego publikacje znalazły się w „Dzienniku Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolitej”, „Pulsie Biznesu”, magazynie „Inwestor”, magazynie „Warsaw Business Journal”, „Forbes”, „Prawo.pl”,„Infor.pl”.

  W swojej działalności prawniczej skupia się również na edukacji przedsiębiorców- jest częstym gościem programów na platformie Youtube na kanałach: „Przygody Przedsiębiorców”, „Namzalezy.pl”, „Duży w Maluchu”, „Finansowy Preppers”, „Biznes Misja”, „Reach4biznes”, „Comparic.TV”, w których omawiane są sposoby na zapobiegnięcie i zażegnanie kryzysu w firmie. W materiałach wskazuje przedsiębiorcom dostępne narzędzia prawne do uratowania przedsiębiorstwa w dobie kryzysu gospodarczego.

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny

  Ernest Ciechowicz

  Od lat specjalizuje się w udzielaniu wsparcia prawnego osobom prywatnym oraz biznesmenom. Ma obszerne doświadczenie w reprezentowaniu klientów w trakcie rozpraw sądowych, nie tylko przed sądami powszechnymi, ale także administracyjnymi.

  W swojej działalności stawia na podejście spersonalizowane, z uwagą słuchając potrzeb każdego klienta, aby dostosować strategie prawne, które nie tylko przyczynią się do jego sukcesu, ale także pozwolą zaoszczędzić czas. Priorytetem jest dla niego nawiązywanie długofalowych relacji, ponieważ głębsze zrozumienie klienta, jego działalności i wyzwań pozwala na proponowanie skrojonych na miarę rozwiązań.

  Ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowe Studium Podatków i Prawa Podatkowego na tym samym uniwersytecie. Od 2020 roku ma również kwalifikacje doradcy restrukturyzacyjnego.

  aplikant adwokacki

  Eliza Krzyżanowska

  Aplikantka adwokacka zrzeszona z Okręgową Radą Adwokacką w Warszawie. Ukończyła studia prawnicze oraz studia podyplomowe z zakresu „Zamówień publicznych” na Akademii Leona Koźmińskiego.
  Swoje umiejętności zawodowe rozwijała już w trakcie edukacji, współpracując z uznawanymi Kancelariami Prawnymi. W swojej dotychczasowej karierze skupiała się na wszechstronnej pomocy prawnej dla firm z branży kolejowej, a także prowadziła sprawy administracyjne przed Prezesem UTK.
  W ramach pracy w kancelarii specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym, gospodarczym oraz w prowadzeniu postępowań sądowych, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla przedsiębiorstw w procesie wnioskowania o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz w trakcie samego postępowania.
  Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego, karnego, upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
  asystent prawny

  Nikodem Wieleba

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny

  Anna Borss-Płoszyńska

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny

  Martyna Antosiewicz-Zając

  Posiadaczka licencji doradcy restrukturyzacyjnego (licencja nr 1562) oraz aplikantka adwokacka zarejestrowana przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Swoje umiejętności zawodowe kształtowała w globalnych korporacjach, mających swoją specjalność w prawie cywilnym oraz gospodarczym. Aktywnie uczestniczy jako współorganizatorka w szkoleniach ogólnopolskich dotyczących prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego skierowanych do przedsiębiorstw. Od lat profesjonalnie związana z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów, pełniąc rolę odpowiedzialną za wsparcie prawne firm w zakresie zarówno mediacji, jak i postępowań sądowych. Jest orędowniczką mediacji w rozstrzyganiu konfliktów oraz entuzjastką innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Pełni funkcję mediatora przy Sądzie Polubownym Komisji Nadzoru Finansowego. Poza godzinami pracy, jest dziennikarką sekcji prawnej w gazecie „Rzeczpospolita”.
  aplikant radcowski

  Mikołaj Kuszka

  Aplikant radcowski zrzeszony z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim oraz studia podyplomowe z zakresu prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, a także posiada certyfikat mediatora.
  Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiał podczas studiów, zdobywając doświadczenie w uznanych kancelariach prawniczych w Trójmieście. Związany z Warszawą od 2021 roku. W swojej dotychczasowej karierze specjalizował się w zarządzaniu konfliktami na etapie przed sądowym i sądowym, jak również w obsłudze jednostek publicznych.
  W ramach pracy w kancelarii, skupia się na wszechstronnym prowadzeniu postępowań z zakresu restrukturyzacji oraz upadłości.
  asystent prawny

  Anna Nawrocka

  Studiuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Już od pierwszych lat studiów prawa zyskiwała praktyczną wiedzę w renomowanych kancelariach specjalizujących się w prawie rodzinnym i gospodarczym. Swoje kompetencje poszerzała także podczas angażu w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe. Jej zainteresowania skupiają się wokół prawa karnego, postępowania karnego oraz prawa gospodarczego. W ramach pracy w kancelarii, specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym.
  office manager

  Aleksandra Gajcy

  Absolwentka Liceum Ekonomicznego.
  Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę recepcji. Osoba w pełni zaangażowana oraz nastawiona na realizację wyznaczonych celów.
  Zajmuje się sprawami administracyjnymi, biurowymi, finansowymi oraz technicznymi.
  Do Jej zadań należy również dbanie o kontakt z klientami kancelarii.
  asystent prawny

  Wiktoria Denkiewicz

  Jest studentką czwartego roku prawa na warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. Swoją praktyczną wiedzę rozpoczęła kształtować od pierwszych dni studiów, pracując w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. W czasie swojej edukacji uzyskała certyfikat TOLES Higher, potwierdzający zaawansowaną znajomość angielskiego języka prawniczego. Jej obszary zainteresowań obejmują prawo cywilne, handlowe oraz restrukturyzacyjne. W kancelarii specjalizuje się w prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym, rozwijając swoje umiejętności pod bacznym okiem wykwalifikowanych prawników.
  adwokat, certyfikowany doradca ASO

  Beata Wiśniewska


  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie pomyślnie przeszła egzamin wstępny i podjęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, którą zakończyła zdanym egzaminem zawodowym.

  Podczas swojej edukacji i aplikacji nabierała praktycznej wiedzy w różnorodnych obszarach prawniczych, co obecnie umożliwia jej świadczenie usług prawnych o szerokim spektrum. Jej specjalność to prawo cywilne i gospodarcze w szerokim tego słowa znaczeniu. Udziela porad prawnych, sporządza dokumenty procesowe i opinie prawne, a także reprezentuje klientów biznesowych oraz indywidualnych przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami ścigania oraz innymi instytucjami.

  prawnik

  Kinga Skałbania

  Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praktykę zawodową rozwijała w międzynarodowej kancelarii prawnej w Warszawie, gdzie specjalizowała się w prawie ochrony własności intelektualnej, a także zdobywała doświadczenie w różnych gałęziach prawa podczas swojego okresu zatrudnienia w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód. Prawo karne i gospodarcze szczególnie przyciągają jej uwagę. W ramach pracy w kancelarii, wspólnie z zespołem wykwalifikowanych prawników, skupia się na prawie restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym.
  prawnik

  Tamara Bsoul


  Ukończyła prawo na Uniwersytecie Łódzkim, kontynuując edukację na studiach podyplomowych z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego. Swoje zawodowe umiejętności rozwijała już w trakcie studiów, angażując się w postępowania przedsądowe i sądowe w uznanych kancelariach prawnych. W swojej dotychczasowej karierze skupiała się na kompleksowej obsłudze prawnej firm działających w branży nieruchomości. Aktualnie w kancelarii odpowiada za przeprowadzanie postępowań restrukturyzacyjnych. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa gospodarczego, restrukturyzacyjnego i upadłościowego.
  manager

  Katarzyna Boratyńska

  Partnerzy

  Postępowania

  ZOBACZ WSZYSTKIE

  Oddział Warszawa
  ul. Słomińskiego 15 lok. 8
  Warszawa 00-195

  Tel.: (+48) 22 118 27 87
  Tel.: (+48) 508 687 456

  Fax: (+48) 22 404 12 69
  sekretariat@morestrukturyzacje.pl