The power of alignment

Pozwól, że
skontaktujemy się z Tobą:


  Dane osobowe podane w formularzu będą przetwarzane w celu realizacji Twojego zapytania, zgodnie z jego zakresem, według zasad zawartych w dokumencie pod nazwą: Polityka Prywatności

  Restrukturyzacje

  Oferujemy kompleksowe przygotowanie planów restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorców, opierając się na aktualnych przepisach prawa. Obsługa wiąże się także z analizą stanu niewypłacalności, potencjalnych ryzyk i powinności wynikających z przepisów prawa. Jedną z oferowanych usług jest także przygotowywanie wniosków o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz dobór właściwego postępowania restrukturyzacyjnego. Ponadto, w zależności od sytuacji podmiotu, dopasujemy optymalne rozwiązania przewidziane w przepisach prawa. Wspieramy naszych Klientów w procesach negocjacji z wierzycielami przy zawieraniu ugód, porozumień dotyczących realizacji zobowiązań w celu uniknięcia ogłoszenia upadłości.

  Upadłość

  Kancelaria Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. doradza we wdrożeniu procedur upadłościowych w przypadku podmiotów już niewypłacalnych, a więc tych, które utraciły już zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Z uwagi na współpracę ze specjalistami w dziedzinie ekonomii.

  Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Sp. z o.o. z uwagi na fakt, iż jedyny członek zarządu – Marcin Ostaszewski – posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego może być wyznaczana przez Sąd jako organ w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych m.in. jako nadzorca czy zarządca.

  „Błogosławione niech będą pęknięcia, gdyż przepuszczają światło.”

  – Michel Audiard

  Misja

  Postępowanie restrukturyzacyjne nabrało szczególnego znaczenia w tych niełatwych dla przedsiębiorców czasach, kiedy muszą mierzyć się z problemami z zadłużaniem. Restrukturyzacja otwiera drogę do naprawy swojego przedsiębiorstwa, a ponadto daje szansę na kontynuację biznesu bez konieczności upadłości.

  Restrukturyzację można przyrównać do japońskiej sztuki Kintsugi. Sztuka ta, której początki sięgają XVI wieku, polega na upiększaniu potłuczonych naczyń poprzez łączenie ich części za pomocą metali szlachetnych, np. złota. Taka forma naprawy ma więc na celu nie tylko uzdrowienie, ale także upiększenie odnawianego przedmiotu. Sprawne przeprowadzenie restrukturyzacji i wdrożenie środków restrukturyzacyjnych pozwoli osiągnąć właśnie taki efekt.

  Misją naszej kancelarii jest niesienie pomocy przedsiębiorcom znajdującym się w trudnym położeniu poprzez przeprowadzenie restrukturyzacji ich firm i udoskonalenie biznesu właśnie w taki sposób, jak czyni to technika Kintsugi. Każdy powinien mieć możliwość do pomyłki i porażki ale każdy też powinien móc podnieść się i odbudować swój biznes silniejszy o to doświadczenie. Tak jak japońscy rzemieślnicy dobierający najwłaściwsze kruszce do ulepszenia ceramicznych wyrobów, tak my dobieramy najlepsze rozwiązania prawne dla naszych klientów, aby mogli kontynuować biznes i czerpać siłę z przebytych przeciwności.

  W myśl zasad Kintsugi, zachęcamy wszystkich przedsiębiorców do zmierzenia się ze swoimi problemami i wykorzystania ich jako okazji do ulepszenia swojego biznesu. Z naszą pomocą jest to możliwe.

  PROKURENT

  Sebastian Mikulewicz

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, gospodarczym.

  Absolwent Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Pracę magisterską przygotował pod kierunkiem SSN Tadeusza Szymanka z zakresu problematyki ochrony znaków towarowych. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2012 roku. W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2019 roku rozpoczął studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.

  Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych korporacjach prawniczych, świadczących usługi prawne w zakresie szeroko rozumianego prawa gospodarczego gdzie zajmował się m.in. licznymi postępowaniami upadłościowymi, bieżącą obsługą spółek handlowych oraz procesami sądowymi. Współpracował przy debiutach spółek giełdowych na GPW oraz New Connect.

  Reprezentuje klientów w toku postępowań upadłościowych, gospodarczych oraz cywilnych zarówno po stornie dłużnika, jak i wierzyciela.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Rady Nadzorczej Bored Games S.A. z siedzibą w Warszawie.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

  KWALIFIKOWANY DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY, PREZES ZARZĄDU

  Marcin Ostaszewski

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Specjalizuje się w prawie upadłościowym, restrukturyzacyjnym, korporacyjnym oraz prawie rynku kapitałowego.

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację adwokacką odbył przy Izbie Adwokackiej w Warszawie. Zawód adwokata wykonuje od 2015 roku.

  Posiada kwalifikowaną licencję doradcy restrukturyzacyjnego (Licencja Ministra Sprawiedliwości nr 1286). Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 3/2020).

  W 2019 roku ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, kierunek: Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe (restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa) z wynikiem bardzo dobrym. W 2021 roku ukończył studia Master of Business Administration (MBA) na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, praca dyplomowa: „Analiza i diagnoza pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz określenie możliwości jego restrukturyzacji - na przykładzie dwóch firm.”

  Praktykę zawodową zdobywał w renomowanych Kancelariach świadczących usługi prawne z zakresu prawa gospodarczego, upadłościowego oraz cywilnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie transakcji, instrumentów finansowych oraz prawa korporacyjnego.

  W ramach swojej praktyki świadczy pomoc prawną przedsiębiorcom w stanie niewypłacalności lub zagrożonych niewypłacalnością w postępowaniach upadłościowych oraz restrukturyzacyjnych. Doradza również osobom fizycznym z zakresu prawa gospodarczego oraz upadłości konsumenckiej. Reprezentuje klientów w toku postępowań gospodarczych, cywilnych oraz egzekucyjnych zarówno po stronie dłużnika, jak i wierzyciela.

  Pełnił ponadto funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniach upadłościowych wobec podmiotów gospodarczych z różnych sektorów oraz w postępowaniach upadłościowych wobec konsumentów, jak również funkcję nadzorcy i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

  Prowadzi własne projekty komercyjne, ale również angażuje się w obiecujące przedsięwzięcia spoza rynku prawnego. Od wielu lat łączy swoje doświadczenie prawne i inwestycyjne z praktyką w biznesie. Znajduję się w czołówce doradców restrukturyzacyjnych w zakresie ilości przeprowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych- postępowań o zatwierdzenie układu w Polsce. Przeprowadza skuteczne restrukturyzacje przedsiębiorców, chroniąc ich przed widmem niewypłacalności i upadłości, co pozwala na dalsze pozostawianie przedsiębiorcy w obrocie gospodarczym. Kładzie nacisk na ratowanie przedsiębiorstw uznając restrukturyzacje i naprawę przedsiębiorstwa nad upadłością i eliminacją przedsiębiorcy z rynku gospodarczego.

  Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej.
  Członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych.
  Członek Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.
  Wiceprezes Zarządu spółki PACTUM S.A., Autoryzowanego Doradcy na rynku NewConnect oraz rynku obligacji.
  Fundator i obecnie Członek Rady Fundacji w Fundacji Walki z Wykluczeniem Finansowym i Pomocy Dłużnikom Od Nowa.

  Jego publikacje znalazły się w „Dzienniku Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolitej”, „Pulsie Biznesu”, magazynie „Inwestor”, magazynie „Warsaw Business Journal”, „Forbes”, „Prawo.pl”,„Infor.pl”.

  W swojej działalności prawniczej skupia się również na edukacji przedsiębiorców- jest częstym gościem programów na platformie Youtube na kanałach: „Przygody Przedsiębiorców”, „Namzalezy.pl”, „Duży w Maluchu”, „Finansowy Preppers”, „Biznes Misja”, „Reach4biznes”, „Comparic.TV”, w których omawiane są sposoby na zapobiegnięcie i zażegnanie kryzysu w firmie. W materiałach wskazuje przedsiębiorcom dostępne narzędzia prawne do uratowania przedsiębiorstwa w dobie kryzysu gospodarczego.

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny

  Ernest Ciechowicz

  Od wielu lat zajmuje się pomocą prawną świadczoną na rzecz osób indywidualnych oraz przedsiębiorców. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych (zarówno przed sądami powszechnymi, jak i administracyjnymi).

  W swojej pracy kieruję się indywidualnym podejściem do każdego klienta, wsłuchując się w jego potrzeby i dobierając rozwiązania prawne, które pomogą mu osiągnąć sukces oraz zaoszczędzić czas. Skupiaa się na budowaniu długotrwałych relacji, gdyż znając osobę, jej biznes i problemy jest w stanie doradzać konkretne rozwiązania.

  Jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2020 r. posiada również uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego

  aplikant adwokacki

  Eliza Krzyżanowska

  Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa oraz studiów podyplomowych „Zamówienia publiczne” na Akademii Leona Koźmińskiego.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów pracując w renomowanych Kancelariach. W dotychczasowej praktyce specjalizowała się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z sektora kolejowego oraz prowadziła postępowania administracyjne przed Prezesem UTK.
  W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym, prawem gospodarczym oraz postępowaniami sądowymi specjalizując się głównie w obsłudze podmiotów gospodarczych
  w toku postępowania o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego oraz na etapie postępowania restrukturyzacyjnego.
  Interesuje się prawem gospodarczym, prawem karnym, prawem upadłościowym
  i restrukturyzacyjnym.
  asystent prawny

  Nikodem Wieleba

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny

  Anna Borss-Płoszyńska

  adwokat, doradca restrukturyzacyjny

  Martyna Antosiewicz-Zając

  Doradca restrukturyzacyjny (numer licencji 1562) i aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zdobywała doświadczenie w międzynarodowych korporacjach specjalizujących się w prawie cywilnym i gospodarczym. Współprowadząca ogólnopolskich szkoleń z prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla firm. Od wielu lat bezpośrednio związana z Kancelariami Radców Prawnych i Adwokatów, gdzie odpowiedzialna jest za obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno na etapie polubownym jak i sądowym. Zwolenniczka polubownego rozwiązywania sporów i nowoczesnych technologii. Mediator Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Po godzinach dziennikarka działu Prawo dziennika „Rzeczpospolita”.
  aplikant radcowski

  Mikołaj Kuszka

  Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycyny na Uniwersytecie Warszawskim oraz certyfikowany mediator.
  Doświadczenie zawodowe zdobywał już w trakcie odbywania studiów w renomowanych kancelariach mieszczących się w Trójmieście. Z Warszawą związany od 2021 r. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmował się prowadzeniem sporów na etapie przedsądowym oraz sądowym oraz kompleksową obsługą podmiotów publicznych.
  W kancelarii kompleksowo zajmuje się prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.
  asystent prawny

  Anna Nawrocka

  Studentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od początku studiów prawniczych zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach oferujących obsługę z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa gospodarczego. Rozwijała swoje umiejętności również podczas pracy w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Praga-Południe w Warszawie. Interesuje się prawem karnym, procesem karnym oraz prawem gospodarczym. W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym.
  office manager

  Aleksandra Gajcy

  Absolwentka Liceum Ekonomicznego.
  Jest odpowiedzialna za bieżącą obsługę recepcji. Osoba w pełni zaangażowana oraz nastawiona na realizację wyznaczonych celów.
  Zajmuje się sprawami administracyjnymi, biurowymi, finansowymi oraz technicznymi.
  Do Jej zadań należy również dbanie o kontakt z klientami kancelarii.
  asystent prawny

  Wiktoria Denkiewicz

  Studentka IV roku prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od początku studiów zdobywała doświadczenie praktyczne podczas pracy w Prokuraturze Rejonowej w Zamościu. W trakcie nauki zdobyła certyfikat z egzaminu TOLES Higher, oceniający znajomość prawniczego języka angielskiego. Interesuje się prawem cywilnym, handlowym i restrukturyzacyjnym. W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym pod okiem doświadczonych prawników.
  adwokat, certyfikowany doradca ASO

  Beata Wiśniewska

  Studia prawnicze ukończyła na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, po czym zdała egzamin wstępny na aplikację adwokacką, którą to odbywała przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po przejściu tej ścieżki z wynikiem pozytywnym złożyła egzamin zawodowy.

  W trakcie studiów i aplikacji zdobywała doświadczenie w wielu dziedzinach prawa, co pozwala jej obecnie na oferowanie szerokiego wachlarza usług. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie cywilnym i gospodarczym. Doradza przedsiębiorcom i klientom indywidualnym świadcząc pomoc prawną zarówno poprzez udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych, jak i reprezentując ich przed sądami, organami egzekucyjnymi, organami ścigania i innymi podmiotami.

  prawnik

  Kinga Skałbania

  Jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Doświadczenie zawodowe zdobywała w międzynarodowej kancelarii w Warszawie zajmując się obsługą klientów w zakresie prawa ochrony własności intelektualnej jak i w zakresie działania różnych dziedzin prawa podczas okresu pracy spędzonego w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód. Interesuje sie prawem karnym oraz gospodarczym. W kancelarii zajmuje się prawem restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym wraz z zespołem doświadczonych prawników.
  prawnik

  Tamara Bsoul

  Absolwentka prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów podyplomowych w zakresie prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego na Uczelni Łazarskiego.
  Doświadczenie zawodowe zdobywała już podczas studiów prowadząc postępowania na etapie przedsądowym oraz sądowym w renomowanych kancelariach. W dotychczasowej praktyce specjalizowała się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych z sektora nieruchomości.
  W kancelarii zajmuje się prowadzeniem postępowań restrukturyzacyjnych.
  Interesuje się prawem gospodarczym, restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym.
  manager

  Katarzyna Boratyńska

  Partnerzy

  Postępowania

  28 kwietnia 2022

  PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY PIOTR JERZY KLIMASZEWSKI

  28 kwietnia 2022

  ANNA KOWALEWSKA GABINET STOMATOLOGICZNY

  28 kwietnia 2022

  TOMIX Tomasz Wysiadły

  ZOBACZ WSZYSTKIE

  Oddział Warszawa
  ul. Słomińskiego 15 lok. 8
  Warszawa 00-195

  Tel.: (+48) 22 118 27 87
  Tel.: (+48) 508 687 456

  Fax: (+48) 22 404 12 69
  sekretariat@morestrukturyzacje.pl