Postępowania

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY PIOTR JERZY KLIMASZEWSKI

By 28 kwietnia 2022No Comments

OBWIESZCZENIE O USTALENIU DNIA UKŁADOWEGO

Nadzorca układu, którym jest Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w postępowaniu restrukturyzacyjnym (postępowaniu o zatwierdzenie układu) dłużnika, którym jest Piotr Klimaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY PIOTR JERZY KLIMASZEWSKI, niniejszym na podstawie art. 226a ust. 1 p.r. obwieszcza o ustaleniu dnia układowego na dzień 21 maja 2022 r..
Zgodnie z art. 226c p.r. obwieszcza się, że:
1. dłużnikiem jest: Piotr Klimaszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY PIOTR JERZY KLIMASZEWSKI;
2. dane identyfikujące dłużnika: PESEL 76020706279;
3. miejsce zamieszkania dłużnika to: Szczecinek;
4. adres dłużnika to: Wodociągowa 4, 78-400 Szczecinek;
5. głównym ośrodkiem podstawowej działalności dłużnika jest Szczecinek;
6. nadzorca układu nie stwierdził, aby dłużnik w ciągu ostatnich 10 lat prowadził postępowanie o zatwierdzenie układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, jak również, aby w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem sytuacji, gdy umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego nastąpiło za zgodą rady wierzycieli;
7. wierzycielowi, dłużnikowi lub nadzorcy układu przysługuje prawo do wniesienia wniosku o uchylenie skutków niniejszego obwieszczenia, jeżeli prowadzą one do pokrzywdzenia wierzycieli lub jeżeli zostaną ujawnione okoliczności uniemożliwiające dokonanie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, o których mowa w art.226a ust.2 p.r. Przed wydaniem postanowienia sąd może przesłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Na postanowienie w przedmiocie uchylenia skutków dokonania obwieszczenia przysługuje zażalenie (art. 226f p.r.).

Numer obwieszczenia w KRZ: 20220421/00047