Postępowania

Wałach Krystian prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HANDEL DROBIEM WAŁACH KRYSTIAN w Książenicach. [BMSiG-40200/2021]

By 22 listopada 2021No Comments

Krystian Wałach prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą HANDEL DROBIEM WAŁACH KRYSTIAN, PESEL 53122613113, posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 6422000238, adres: ul. Księdza Pojdy 10, 44-213 Książenice, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086). Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122. Dniem układowym jest dzień 15 czerwca 2021 r.

MSiG → Rocznik 2021 → Numer 121/2021 (6266) z dnia 25 czerwca 2021 r. → Pozycja 41260