Postępowania

Anna Kondrat Gabinet Stomatologii Zachowawczej i Estetycznej w Ełku

By 26 stycznia 2021No Comments

Anna Kondrat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Anna Kondrat Gabinet Stomatologii Zachowawczej i Estetycznej” w Ełku, ul. Piękna nr 31, 19-300 Ełk.

Anna Kondrat prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą “Anna Kondrat Gabinet Stomatologii Zachowawczej i Estetycznej”, adres: ul. Piękna nr 31, 19-300 Ełk, NIP 8891427803 , REGON 280581882 , zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm.) ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086).

Na nadzorcę układu wyznaczono Mikulewicz Ostaszewski Restrukturyzacje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Słomińskiego 15/8, 00-195 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000843122.

Dniem układowym jest dzień 16 grudnia 2020 r.